Politica de privacitat

Politica de privacitat
1. TITULAR I RESPONSABLE DE LA PÀGINA WEB: WWW.JARDIMEC.CAT

Jardimec

Carrer Torrent, 1, 08440 Cardedeu, Barcelona

TEL. 93 845 50 01 – 630 42 68 18

jardimec@jardimec.cat

2. CONFIDENCIALITAT

En virtut del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, JARDIMEC li comunica que:

JARDIMEC es compromet a mantenir les dades que se’ns facilitin amb la màxima confidencialitat i a no cedir-les a tercers.Les dades personals només es recopilaran amb el consentiment de l’interessat, quan aquest consentiment sigui necessari per justificar el tractament i amb les finalitats exposades en el formulari corresponent.

Les dades que se’ns facilitin a través de qualsevol dels formularis del web o aquelles que són necessàries per poder fer ús de les aplicacions del web no seran destinades a una altra finalitat ni seran cedides a tercers, excepte per obligació legal, d’acord amb els principis de confidencialitat i protecció de dades de caràcter personal del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, i amb la resta de normativa vigent relativa a protecció de dades personals.

3. DRETS

Té dret a accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació. Aquests drets es poden exercir enviant un correu electrònic a jardimec@jardimec.cat. També pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.